Działalność Stowarzyszenia

Kompleksowa rehabilitacja

Logo PFRON

„Kompleksowa rehabilitacja 01.04.2017 – 31.03.2019”

Logo PFRON

Znajdź nas na facebooku

„Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku (PSONI Koło w Giżycku) realizuje projekt pn.:

„Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”

w ramach

Osi Priorytetowej 9 – ”Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”

Działania 9.2 – „Infrastruktura socjalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Czytaj dalej

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

WAŻNE!!! Ostatnie wolne miejsca – TUS – Trening Umiejętności Społecznych

                                                Termin:  – 26-27 maja  2018r

Czas trwania : 16 godzin dydaktycznych.

Sobota 26 maja 2018 – godzina 9.00

Koszt : 400 zł / 1 osoby.

Miejsce zajęć – 11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki  24 (Szklanka)

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i terapeutów pracujących  w grupach integracyjnych  w przedszkolach, szkołach, psychologów, pedagogów specjalnych. Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci  ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie

Czytaj dalej

Zapraszamy serdecznie

Więcej na www.szkolenianamazurach.pl

Za kulisami – „Na niebiesko dla AUTYZMU”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane do pobrania – https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/dccca28f-db9b-40c0-9802-4c1dc01f4160

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane do pobrania – plik pdf OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA