Działalność Stowarzyszenia
Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku
Projekt pn. "Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych" http://psonigizycko.org.pl/?page_id=4736
„Kompleksowa rehabilitacja 01.04.2017 – 31.03.2019”
Logo PFRON
Znajdź nas na facebooku

„Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych”

logo_PFRON_2011_rPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku od 01 kwietnia 2015r. do 31 marca 2017r. realizuje projekt pn. „Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zadanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych w wieku od 0 do 25 r.ż., zamieszkałych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.
Osoby niepełnosprawne biorące udział w projekcie mają możliwość uczestniczenia w indywidualnych i grupowych formach wsparcia.
W ramach indywidualnych form wsparcia prowadzony jest: trening komunikacji i aparatu orofacjalnego, trening funkcjonalny, wsparcie psychologiczne, wsparcie pedagogiczne, socjoterapia.
W ramach grupowych form wsparcia prowadzone są: zajęcia świetlicowe, warsztaty percepcyjno – motoryczne, trening czynności życia codziennego.
Serdecznie zapraszamy !!!
Więcej informacji pod nr telefonu 87/ 429 29 09 wew. 21