Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU – WSPARCIE JUŻ NA STARCIE J CZYM JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU? Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dziecka od chwili  rozpoznania niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia szkoły. Dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych – zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania … Czytaj dalej Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka