Działalność Stowarzyszenia

Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku

Projekt pn. "Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych" http://psonigizycko.org.pl/?page_id=4736

„Kompleksowa rehabilitacja 01.04.2017 – 31.03.2019”

Logo PFRON

Znajdź nas na facebooku

2018 rok

2018

Realizowane projekty:

 1. „Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych II”

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Link do tego co jest na głównej stronie

 

 1. Powiat Giżycki – „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”

 

Od 19 lutego 2018 rokuPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci                                                  i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”.

 

Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z wizyt/konsultacji u lekarzy następujących specjalizacji:

 • neurologii dziecięcej,
 • psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • psychiatrii,
 • rehabilitacji medycznej.

Ponadto mogą uczestniczyć w terapiach logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI Koło w Giżycku.

 

Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów                  w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego                      w warunkach domowych.

 

Termin zakończenia zadania: 15 grudnia 2018 r.

 

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

 

 

 

 

 

 

Zadanie współfinansowane przez Powiat Giżycki

 

 1. Gmina Mikołajki – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”

 

W okresie od 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”.

 

Zadanie skierowane jest do najmłodszych mieszkańców Gminy Mikołajki.

 

Uczestnicy zadania mogą korzystać z wizyt u lekarzy następujących specjalizacji:

 • psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • psychiatrii,
 • neurologii dziecięcej,
 • rehabilitacji medycznej.

Ponadto mogą uczestniczyć w terapiach logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI Koło w Giżycku.

Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

 

 

 

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Mikołajki

 1. Gmina Węgorzewo – „ Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”

W okresieod 19 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”.

Zadanie skierowane jest do mieszkańców miasta i gminy Węgorzewo – dzieci i młodzież.

Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z wizyt u lekarzy następujących specjalizacji:

 • psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • psychiatrii,
 • neurologii dziecięcej,
 • rehabilitacji medycznej.

Ponadto mogą uczestniczyć w terapiach logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI Koło w Giżycku.

 

Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Węgorzewo

 1. Gmina Miłki – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”

 

W okresie od 01 lutego do 31 grudnia 2018 rokuPSONI Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży                                       z zaburzonym rozwojem”.

 

Zadanie umożliwia objęcie najmłodszych mieszkańców gminy Miłki (dzieci i młodzież) wielospecjalistyczną diagnozą i rehabilitacją.

 

Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z wizyt u lekarzy następujących specjalizacji:

 • psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • psychiatrii,
 • neurologii dziecięcej,
 • rehabilitacji medycznej.

 

Ponadto mogą uczestniczyć w terapiach:

 • logopedycznych,
 • pedagogicznych,
 • psychologicznych,
 • rehabilitacji ruchowej.

Terapie prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI   Koło w Giżycku.

Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

 

 

 

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miłki

 

 1. Gmina Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie gminy Giżycko”

W okresieod 01 lutego do 31 grudnia 2018 rokuPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób                       z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Diagnoza                      i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie gminy Giżycko”.

Zadanie umożliwia objęcie mieszkańców gminy Giżycko (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) posiadających schorzenia narządu ruchu różnego pochodzenia, diagnozą i konsultacjami lekarskimi oraz rehabilitacją ruchową realizowaną w formie 15 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych.

 

W realizację zadania zaangażowani są doświadczeni pracownicy PSONI Koło w Giżycku,                w tym:

 • lekarz rehabilitacji medycznej odpowiedzialny za przeprowadzenie diagnozy i konsultacji lekarskich oraz
 • trzech wykwalifikowanych fizjoterapeutów realizujących 15 – dniowe turnusy rehabilitacyjne.

 

 

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Giżycko

 1. Gmina Miejska Kętrzyn – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” – 01.02 – 30.06.2018 r.

W okresieod 01 lutego do 30 czerwca 2018 rokuPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób               z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”.

Zadanie skierowane jest do mieszkańców Kętrzyna (dzieci i młodzież) korzystających z usług medycznych w PSONI Koło w Giżycku.

 

Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z wizyt u lekarzy następujących specjalizacji:

 • psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • psychiatrii,
 • neurologii dziecięcej,
 • rehabilitacji medycznej.

 

Ponadto mogą uczestniczyć w terapiach logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI Koło w Giżycku.

Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.

 

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

 

 

 

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kętrzyn

 

 1. Gmina Miejska Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka”

 

W okresieod 01 lutego do 31 grudnia 2018 rokugiżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka”.

 

Zadanie umożliwia objęcie mieszkańców Giżycka diagnozą i konsultacjami lekarskimi oraz rehabilitacją ruchową realizowaną w formie 15 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych.

 

Zadanie skierowane jest do mieszkańców Giżycka (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) posiadających schorzenia narządu ruchu różnego pochodzenia, korzystających z usług medycznych w PSONI Koło w Giżycku.

 

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko

 1. Gmina Miejska Giżycko – „Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa”

W okresie od 01 lutego do 31 grudnia 2018 rokugiżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa”.

Zadanie umożliwia objęcie najmłodszych mieszkańców Giżycka (dzieci i młodzież) wielospecjalistyczną terapią i rehabilitacją.

W zadaniu mogą uczestniczyć dzieci korzystające z usług medycznych świadczonych                      w PSONI Koło w Giżycku.

Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z terapii:

 • logopedycznych,
 • pedagogicznych,
 • fizjoterapeutycznych

prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI Koło w Giżycku.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko

 1. Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

Od 01 kwietnia 2018 rokugiżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Zadanie skierowane jest do 40 najmłodszych mieszkańców naszego miasta korzystających z usług medycznych świadczonych w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez PSONI Koło w Giżycku.

Realizowane zadanie umożliwia objęcie dzieci i młodzieży:

 • specjalistyczną opieką lekarską przez lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychiatrii,
 • wielospecjalistyczną diagnozą funkcjonalną prowadzoną przez psychologa, pedagoga i logopedę (w przypadku dzieci, u których istnieje podejrzenie zaburzeń ze spektrum autyzmu),
 • terapią pedagogiczną, psychologiczną.

 

Termin zakończenia realizacji zadania: 31 grudnia 2018 r.

 

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko

 

 

 

 

 1. Gmina Miejska Giżycko – „Konferencja pn. Autyzm – diagnoza i co dalej?…IV”

27 kwietnia 2018 r.Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, już po raz czwarty, organizuje konferencję poruszającą problem autyzmu.

Do wygłoszenia prelekcji zaproszeni zostali znani i cenieni polscy naukowcy. Swoje wystąpienia będą mieli również specjaliści, którzy podzielą się z zaproszonymi gośćmi swoimi doświadczeniami z codziennej pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy:

 • nauczycieli szkół masowych i specjalnych różnych szczebli,
 • nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
 • pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 • pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie,
 • lekarzy różnych specjalizacji, w szczególności lekarzy rodzinnych,
 • specjalistów m.in. fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, pedagogów,
 • rodziców, opiekunów.

PLAKAT Z KONFERENCJI

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko

 1. Powiat Giżycki – „Konferencja pn. Autyzm – diagnoza i co dalej?…IV”

27 kwietnia 2018 r.Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, już po raz czwarty, organizuje konferencję poruszającą problem autyzmu.

Do wygłoszenia prelekcji zaproszeni zostali znani i cenieni polscy naukowcy. Swoje wystąpienia będą mieli również specjaliści, którzy podzielą się z zaproszonymi gośćmi swoimi doświadczeniami z codziennej pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy:

 • nauczycieli szkół masowych i specjalnych różnych szczebli,
 • nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
 • pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 • pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie,
 • lekarzy różnych specjalizacji, w szczególności lekarzy rodzinnych,
 • specjalistów m.in. fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, pedagogów,
 • rodziców, opiekunów.

 

PLAKAT Z KONFERENCJI

 

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

 

 

 

 

 

 

Zadanie współfinansowane przez Powiat Giżycki

 

 1. Miasto Giżycko – „Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej 2018”

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, już po raz XVIII, 05 czerwca 2018 rokuzorganizuje obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.

 

Po raz dziesiąty impreza ta zostanie zorganizowana we współpracy ze Szkołą Policealną im. H. Chrzanowskiej w Giżycku.

 

Tradycyjnie zostanie zorganizowany przemarsz ulicami miasta oraz festyn dla wszystkich osób niepełnosprawnych uczestniczących w imprezie.

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 

Szczegółowych informacji udziela: Arkadiusz Marcisz, tel. 692 915 979

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko