Działalność Stowarzyszenia

Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku

Projekt pn. "Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych" http://psonigizycko.org.pl/?page_id=4736

„Kompleksowa rehabilitacja 01.04.2017 – 31.03.2019”

Logo PFRON

Znajdź nas na facebooku

Gmina Miłki – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”

W okresie od 01 lutego do 31 grudnia 2018 roku PSONI Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży                                       z zaburzonym rozwojem”.

 

Zadanie umożliwia objęcie najmłodszych mieszkańców gminy Miłki (dzieci i młodzież) wielospecjalistyczną diagnozą i rehabilitacją.

 

Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z wizyt u lekarzy następujących specjalizacji:

  • psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • psychiatrii,
  • neurologii dziecięcej,
  • rehabilitacji medycznej.

 

Ponadto mogą uczestniczyć w terapiach:

  • logopedycznych,
  • pedagogicznych,
  • psychologicznych,
  • rehabilitacji ruchowej.

Terapie prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI   Koło w Giżycku.

Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miłki