Działalność Stowarzyszenia

Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku

Projekt pn. "Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych" http://psonigizycko.org.pl/?page_id=4736

„Kompleksowa rehabilitacja 01.04.2017 – 31.03.2019”

Logo PFRON

Znajdź nas na facebooku

Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

Od 01 kwietnia 2018 roku giżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Zadanie skierowane jest do 40 najmłodszych mieszkańców naszego miasta korzystających z usług medycznych świadczonych w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez PSONI Koło w Giżycku.

Realizowane zadanie umożliwia objęcie dzieci i młodzieży:

  • specjalistyczną opieką lekarską przez lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychiatrii,
  • wielospecjalistyczną diagnozą funkcjonalną prowadzoną przez psychologa, pedagoga i logopedę (w przypadku dzieci, u których istnieje podejrzenie zaburzeń ze spektrum autyzmu),
  • terapią pedagogiczną, psychologiczną.

 

Termin zakończenia realizacji zadania: 31 grudnia 2018 r.

 

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko