Działalność Stowarzyszenia

Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku

Projekt pn. "Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych" http://psonigizycko.org.pl/?page_id=4736

„Kompleksowa rehabilitacja 01.04.2017 – 31.03.2019”

Logo PFRON

Znajdź nas na facebooku

Gmina Miejska Kętrzyn – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” – 01.07 – 31.12.2018 r.

Gmina Miejska Kętrzyn – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” – 01.07 – 31.12.2018 r.

W okresieod 01 lipca do 31 grudnia 2018 rokuPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”. Powyższe zadanie jest kontynuacją zadania realizowanego w okresie: 01.02 – 30.06.2018 r.

W zadaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Kętrzyna (dzieci i młodzież) korzystający z usług świadczonych w placówkach medycznych PSONI Koło w Giżycku.

 

Uczestnicy zadania mogą skorzystać z wizyt u lekarzy następujących specjalizacji:

  • psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • psychiatrii,
  • neurologii dziecięcej,
  • rehabilitacji medycznej.

 

Dzieci i młodzież mogą również uczestniczyć w terapiach logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI Koło w Giżycku.

Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kętrzyn