Działalność Stowarzyszenia

Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku

„Kompleksowa rehabilitacja III” 01.04.2019 – 31.03.2022

Logo PFRON

Rehabilitacja 25 plus

Logo PFRON

Projekt pn. „Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”

 

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”

Działanie 9.2 – „Infrastruktura socjalna”

 

Wartość projektu: 952 347,18 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 671 196,97 zł

 

Okres realizacji projektu:

  • data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-03-03
  • data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2018-04-06
  • data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2019-09-30

Przedmiotem projektu jest rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku, która umożliwi zwiększenie powierzchni i ilości pomieszczeń w budynku, w których realizowane będą zajęcia indywidualne i grupowe (warsztaty) mające na celu aktywizację społeczną oraz zwiększenie zaradności życiowej osób niepełnosprawnych. Umożliwi także poprawę warunków w pomieszczeniach, z których korzystają w chwili obecnej osoby niepełnosprawne. Aktywizacja społeczna będzie mogła być prowadzona w bardziej komfortowych i przyjaznych warunkach, co niewątpliwie będzie miało wpływ na efektywność wszelkich prowadzonych działań.

Realizowane w rozbudowanym obiekcie zajęcia przyczynią się do nabycia i/lub rozwoju przez dzieci i młodzieży niepełnosprawną kompetencji społecznych i interpersonalnych oraz umiejętności samoobsługi i adaptacji, które umożliwią im stanie się w przyszłości niezależnymi i samodzielnymi ludźmi biorącymi aktywny udział w życiu społecznym.

W wyniku rozbudowy powstanie:

  • dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wejście do budynku z przestronną poczekalnią, miejscem na wózki i odpowiednim dostępem do rejestracji,
  • pomieszczenia sanitarne,
  • sala ćwiczeń,
  • zaplecze kuchenne,
  • pokój wyciszeni z łazienką,
  • pochylnia zewnętrzna.

Projekt zakłada także zakup wyposażenia.

Galeria zdjęć:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w GiżyckuUl. Dąbrowskiego 1511-500…

Opublikowany przez PSONI Koło w Giżycku Poniedziałek, 23 września 2019