Działalność Stowarzyszenia

Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku

„Kompleksowa rehabilitacja III” 01.04.2019 – 31.03.2022

Logo PFRON

Znajdź nas na facebooku

Powiat Giżycki – „DIAGNOZA I REHABILITACJA RUCHOWA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU GIŻYCKIEGO”.

POWIAT GIŻYCKI

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego pt.

„DIAGNOZA I REHABILITACJA RUCHOWA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU GIŻYCKIEGO”.

 

Celem zadania jest objęcie rehabilitacją ruchową dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełno-sprawnością zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego.

W zależności od potrzeb i predyspozycji rozwojowych dzieci realizowane będą: ćwiczenia kształtujące, ogólnousprawniające, korekcyjne, wspoma-gane, ćwiczenia funkcji chodu, mięśni posturalnych, usprawnianie dużej i małej motoryki ciała, masaż wirowy wodny, ręczny.

Fizjoterapeuci będą instruowali rodziców/ opiekunów jak kontynuować rehabilitację i stymulować rozwój ruchowy dziecka w warunkach domowych.

 

Okres realizacji zadania: 16 września – 13 grudnia 2019 r.