Działalność Stowarzyszenia

Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku

„Kompleksowa rehabilitacja III” 01.04.2019 – 31.03.2022

Logo PFRON

Rehabilitacja 25 plus

Logo PFRON

Gmina Miejska Kętrzyn – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” – 20.01 – 30.06.2020 r.

  1. Gmina Miejska Kętrzyn – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” – 20.01 – 30.06.2020 r.

 

W terminie od 20 stycznia do 30 czerwca 2020 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”.

 

Zadanie skierowane jest do mieszkańców Kętrzyna (dzieci i młodzież) korzystających z usług medycznych w PSONI Koło w Giżycku.

 

Dzieci i młodzież uczestniczące w zadaniu mogą skorzystać z:

  • specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz specjalista psychiatrii oraz lekarz rehabilitacji medycznej,
  • wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej,
  • rehabilitacji ruchowej.

Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.

 

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

 

                                                                  

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kętrzyn