Działalność Stowarzyszenia

Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku

„Kompleksowa rehabilitacja III” 01.04.2019 – 31.03.2022

Logo PFRON

Rehabilitacja 25 plus

Logo PFRON

Powiat Giżycki – „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”

Od 01 marca 2020 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku po raz kolejny przy wsparciu finansowym Powiatu Giżyckiego realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”.

Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z:

  • specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz specjalista psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej,
  • wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej,
  • rehabilitacji ruchowej.

 

Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów  w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych.

Termin zakończenia zadania: 15 grudnia 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

Zadanie współfinansowane przez Powiat Giżycki


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Giżyckiego, już po raz kolejny realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”.

Najmłodsi mieszkańcy naszego Powiatu korzystają z:

– specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarze specjaliści: psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej,

– wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej,

– rehabilitacji ruchowej.

Od początku realizacji projektu, tj. 01.03.2020 r. zrealizowano następującą liczbę wizyt/konsultacji:

– lekarz rehabilitacji medycznej – 73 wizyty / 69 osób,

– lekarz psychiatra – 69 wizyt / 57 osób,

– pedagog specjalny – 108 wizyt / 24 osoby,

– fizjoterapeuta – 110 wizyt / 22 osoby,

– logopeda – 107 wizyt / 29 osób,

– psycholog – 154 wizyty / 26 osób.

Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych.

W okresie 01.03.2020 r. – 25.09.2020 r. z usług świadczonych w projekcie skorzystało 188 najmłodszych mieszkańców naszego Powiatu.

 

Termin zakończenia zadania: 15 grudnia 2020 r.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego