Warsztat ,,Wprowadzenie do metody Growth through Play System”

GPSFundacja Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego zaprasza 30 maja 2015r. na warsztat ,,Wprowadzenie do metody Growth through Play System” Podejście Rozwojowe oparte na Relacjach i Zabawie w terapii i wychowaniu dziecka z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.
Jeśli chcesz się dowiedzieć czym jest terapia oparta na relacjach i zabawie, jakie są główne założenia programu Growth through Play System, czym jest  responsywny styl interakcji to zapraszamy.
Warsztaty jednodniowe 9:00-17:00.
Do pobrania  – Formularz zgloszeniowy GPS
Bloki tematyczne:
  • podstawy teoretyczne terapii rozwojowej opartej na relacjach GPS
  • budowanie i wzmacnianie odwzajemnionych relacji z dzieckiem w spektrum autyzmu
  • wspieranie umiejętności komunikacyjnych: angażowanie dziecka w naukę i doskonalenie umiejętności komunikacyjno-społecznych
  • ocena i rozpoznawanie odpowiednich celów rozwojowych: Kluczowe umiejętności
  • tworzenie zespołu
  • zachęcenie dziecka, by uczyło się w sposób aktywny, zwiększając motywację dziecka oraz inicjowanie: tworzenie motywujących aktywności i zabaw dla dziecka
  • akceptacja, konsekwencja, działanie- odpowiedzialności dziecka i odpowiedzialności rodzica
  • wykorzystywanie codziennych chwil do realizacji założonych celów
Obecnie warsztaty pod nazwą Transforming Every day Moments (TEM) są prowadzone  z powodzeniem w wielu krajach na całym świecie, między innymi w USA Melody of Autism.com czy w Argentynie PANAACEA/. Warsztaty zostały stworzone przez Kat Houghton i Charlie Lewis (Lancaster University) w Nowym Jorku, USA. Szkolenie to po raz pierwszy zostało przeprowadzone w 2011 w Bronksie. Autorem programu szkolenia jest Kat Houghton.
Osoba prowadząca szkolenie: Iwona Wojtasik – założyciel Fundacji Zrozumieć Autyzm, certyfikowany trener i nauczyciel metody Growth through Play System. Prowadzi  szkolenia 1 i 2 st. dla specjalistów, konsultacje i warsztaty dla rodziców oraz superwizje.

Czas trwania : 9.00-17.30      
Koszt 200zł / 1 os.
Miejsce zajęć –Giżycko, ul. Dąbrowskiego 15, sala nr 17.
Kontakt telefoniczny: 506 683 258;     692 916 047

Dane do przelewu:
FUNDACJA „CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU OSOBISTEGO”
MONIUSZKI 24, 11-500 GIŻYCKO
Numer rachunku: 54 1240 5787 1111 0010 2640 0353
Proszę o dokonanie wpłaty najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Skan podpisanego formularza zgłoszeniowego proszę przesłać na adres: fcdiro@op.pl 
 W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 10 dni przed warsztatem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu oraz zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od organizatora warsztatu. Nieobecność uczestnika na warsztacie bez uprzedniego poinformowania, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.