„Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych” – 01.04.2015 – 31.03.2017

logo_PFRON_2011_r

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku od 01 kwietnia 2015r. do 31 marca 2017r. realizuje projekt pn. „Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych w wieku od 0 do 25 r.ż., zamieszkałych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Osoby niepełnosprawne biorące udział w projekcie mają możliwość uczestniczenia w indywidualnych i grupowych formach wsparcia.

W ramach indywidualnych form wsparcia prowadzony jest:

  • trening komunikacji i aparatu orofacjalnego,
  • trening funkcjonalny,
  • wsparcie psychologiczne,
  • wsparcie pedagogiczne,
  • socjoterapia.

W ramach grupowych form wsparcia prowadzone są:

  • zajęcia świetlicowe,
  • warsztaty percepcyjno – motoryczne,
  • trening czynności życia codziennego.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji pod nr telefonu 87/ 429 29 09 wew. 21