czerwiec 2015

Indywidualna Stymulacja Słuchu K. Johansena (IAS).

Od lutego 2015r. w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku prowadzona jest terapia metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu K. Johansena (IAS). Terapia jest realizowana na terenie placówki pięć dni w tygodniu, uczestniczą w niej m. in. dzieci, u których zdiagnozowano autyzm, niepełnosprawność intelektualną, wzmożone napięcie mięśniowe. Podczas zajęć …

Indywidualna Stymulacja Słuchu K. Johansena (IAS). Czytaj więcej >>

Międzyszkolna Spartakiada

12 czerwca 2015r. uczniowie Szkoły Podstawowej uczestniczyli w Międzyszkolnej Spartakiadzie zorganizowanej przez uczniów klasy III b Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku.

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Giżycku

1 stycznia 2015r. rozpoczął działalność Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 15. Podstawą zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego jest dostarczenie „Karty zgłoszenia dziecka” oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Punkt Przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 3 roku życia do podjęcia nauki w szkole.

,,Dzień Rodziny 2015″

28 maja 2015r. w Niepublicznym Zespole Specjalnych Placówek Oświatowych i Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym PSOUU Koło w Giżycku odbyła się coroczna uroczystość ,,Dzień Rodziny”. Hasło imprezy w tym roku to ,,Piraci na Mazurach”.