czerwiec 2015

Indywidualna Stymulacja Słuchu K. Johansena (IAS).

Od lutego 2015r. w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku prowadzona jest terapia metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu K. Johansena (IAS). Terapia jest realizowana na terenie placówki pięć dni w tygodniu, uczestniczą w niej m. in. dzieci, u których zdiagnozowano autyzm, niepełnosprawność intelektualną, wzmożone napięcie mięśniowe. Podczas zajęć […]

Indywidualna Stymulacja Słuchu K. Johansena (IAS). Read More »

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Giżycku

1 stycznia 2015r. rozpoczął działalność Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 15. Podstawą zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego jest dostarczenie „Karty zgłoszenia dziecka” oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Punkt Przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 3 roku życia do podjęcia nauki w szkole.

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Giżycku Read More »