Wycieczka krajoznawcza do Lasu Miejskiego w Giżycku

DSC0650923 czerwca 2015 uczniowie Niepublicznego Zespołu Placówek Oświatowych PSOUU Koło w Giżycku, w tym uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej do Lasu Miejskiego w Giżycku. Uczniowie brali udział w wędrówce ścieżką edukacyjną pod przewodnictwem leśnika.
Podczas spaceru uczestnicy wycieczki mieli możliwość zapoznania się z gatunkami zwierząt zamieszkującymi mazurskie lasy oraz gatunkami roślin, które pilnie oglądali przez lupy. Wszyscy aktywnie brali udział w spotkaniu, zadawali dużo pytań dotyczących otaczającej ich przyrody.
Zwieńczeniem całego spotkania był film przyrodniczy, w którym jeszcze dokładniej została pokazana flora i fauna naszych lasów, w swojej naturalnej formie zmieniającej się podczas czterech pór roku.