Sala do hydroterapii zyska nowy blask dzięki wolontariuszom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

P1230924 Sala do hydroterapii zyska nowy blask dzięki wolontariuszom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.
Wolontariusze PGE remontują salę do hydroterapii w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Giżycku. Już we wrześniu skorzystają z niej pierwsi podopieczni.
Do wzięcia udziału w programie namówił mnie mąż i umówił na spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia dla Osób Niepełnosprawnych, którzy z entuzjazmem przyjęli możliwość pomocy wolontariuszy przy remoncie pomieszczeń rehabilitacyjnych. I tak się zaczęło! – mówi Daria Gwiazdowska, liderka zespołu wolontariackiego z Giżycka.
Bez żadnego problemu znaleźli się kolejni ochotnicy, którzy zaoferowali swoją pomoc podczas realizacji projektu. Oprócz Darii w projekcie biorą udział Zbigniew Chmielewski, Anna Pawlicka i Krzysztof Marszałkowski – koledzy z pracy. To czwórka wspaniałych ludzi, na co dzień pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, lubiących pomagać innym za „dziękuję”.
Celem tego projektu wolontariackiego jest wymiana wentylacji i odnowienie sali do hydroterapii w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – koło w Giżycku. Każdego dnia z sali korzysta ok. 30 osób (dzieci, młodzież, osoby dorosłe). Prowadzone są tam zabiegi, terapie indywidualne i grupowe. Z powodu dużej wilgotności pomieszczenia na przestrzeni lat zniszczeniu uległy ściany, sufit, prysznice oraz wyposażenie, znajdujące się w sali. Po remoncie poprawi się przede wszystkim jakość prowadzonych terapii i zabiegów. Poza tym normalizacji ulegnie temperatura otoczenia oraz poziom wilgotności, a wymiana wentylacji pozwoli na wyciszenie wnętrza sali i zagwarantuje właściwe warunki do prowadzenia zajęć z hydroterapii. Po zakończeniu sala będzie w pełni dostosowana do obowiązujących przepisów.
Wolontariusze PGE przekroczyli już półmetek prac, zdemontowali stary sufit i zamontowali nowy, odmalowali ściany, ze wsparciem fachowców wymienili system wentylacji. Wolontariat był wyzwaniem dla każdego z nich, bo na co dzień robią coś zupełnie innego, ale sami przyznają, że działając dla dobra innych, czują jak wielka siła tkwi w wolontariacie.
Projekt ten jest jednym z 40 nagrodzonych w II edycji programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Program ma formę konkursu, w którym zespoły pracowników przygotowują projekty wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności. Zgłoszone projekty oceniane są m.in. pod względem wkładu pracy własnej, celu i planowanych efektów działań. W ramach II edycji programu wolontariusze PGE angażują zaangażują się w różnorodne inicjatywy w całej Polsce, m.in. instalują szkolny radiowęzeł i przeprowadzą warsztaty dziennikarskie dla dzieci, budują z uczniami szkolną mini-elektrownię wiatrową, organizują wydarzenia integrujące lokalną społeczność, remontują sale terapeutyczne oraz przeprowadzają półkolonie dla dzieci i młodzieży. Celem programu wolontariackiego PGE „Pomagamy” jest aktywizacja oraz integracja pracowników, rozwój ich umiejętności i wspieranie w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia. Organizatorami programu są Fundacja PGE – Energia z Serca i PGE Polska Grupa Energetyczna.