Październik – Międzynarodowy Miesiąc AAC

Październik – Międzynarodowy Miesiąc AAC, miesiąc świętowania i upowszechniania wiedzy oraz doświadczeń związanych z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się. Z AAC korzystają osoby z trudnościami komunikacyjnymi. Oznacza to, że nie potrafią porozumiewać się z otoczeniem w sposób tradycyjny, czyli za pomocą mowy werbalnej. Są to osoby m.in. z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym z zespołami wad wrodzonych […]

Październik – Międzynarodowy Miesiąc AAC Read More »