Niepubliczny Zespół Placówek Oświatowych w Giżycku

Spotkanie z rodzicami - Niepubliczny Zespół Placówek Oświatowych - PSONI Koło w Giżycku
29 października 2015r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów Niepublicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Giżycku.

Dyrektor Zespołu Marita Przedpełska – Winiarczyk przedstawiła rodzicom organizację roku szkolnego 2015/2016, rodzaj zajęć realizowanych w szkołach, metody terapeutyczne, kwalifikacje kadry pracującej z uczniami, wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne. Wychowawcy klas przedstawili informacje
o funkcjonowaniu uczniów.
Uczniowie zaprezentowali się w stop-klatkach oraz razem z nauczycielami, w krótkiej etiudzie ,,Koty”-teatr maska.

Więcej o działalności Niepublicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Giżycku na stronie www.szkolagizycko.pl