Miasto Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka” 2016

Gmina Miejska Giżycko Herb

W okresie od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r. giżyckie Koło PSOUU realizuje projekt pn. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka”.

Zadanie umożliwia objęcie mieszkańców Giżycka diagnozą i konsultacjami lekarskimi oraz rehabilitacją ruchową realizowaną w formie 15 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych.

Zadanie skierowane jest do mieszkańców Giżycka (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) posiadających schorzenia narządu ruchu różnego pochodzenia.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

gizycko miasto

Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Miejskiej Giżycko