Mistrzostwa w grach edukacyjnych

Mistrzostwa w grach edukacyjnych
15 stycznia 2016 roku w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku, odbyły się mistrzostwa w grach edukacyjnych. Celem zajęć było sprawdzenie wiedzy przedszkolaków na temat kolorów i kształtów.
Pierwsze zadanie polegało na odnalezieniu przez dzieci na macie edukacyjnej pary do wybranego przez nauczyciela wzoru. Zadanie drugie dotyczyło układania prostych sekwencji z wykorzystaniem figur geometrycznych. Ostatnie zadanie dotyczyło segregowania według koloru i kształtu. Duże i kolorowe elementy wykorzystane podczas gier, wzbudzały ciekawość i duże zainteresowanie dzieci. Maja z III grupy przedszkolnej poradziła sobie świetnie w każdej konkurencji zajmując pierwsza lokatę.