Powiat Giżycki – „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”

Powiat Giżycko Herb

Zadanie realizowane jest w okresie od 01 marca do 31 grudnia 2016 roku.

Zadanie jest kontynuacją projektu realizowanego w 2015 roku. Dotyczy przeprowadzenia szeregu działań profilaktycznych oraz terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego.

W ramach projektu realizowane są:

  • poradnictwo specjalistyczne w zakresie wczesnej interwencji dla noworodków i dzieci do 7 roku życia,
  • konsultacje dla rodziców/opiekunów prowadzone przez lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży obejmujące także psychoedukację uczestników i ich rodzin,
  • terapie pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne z instruktażem dla rodziców/opiekunów w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych,
  • grupy wsparcia prowadzone przez doświadczonego psychologa,
  • badania z zakresu elektroencefalografii (EEG) dla dzieci i młodzieży.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

powiat gizycki

Zadanie współfinansowane przez Powiat Giżycki