PECS – umiejętności komunikowania się (szkolenie podstawowe)

pecCzy może być coś bardziej wartościowego niż podarowanie dziecku/uczniowi umiejętności komunikowania się? PECS jest sprawdzonym systemem obrazkowym, który rozwija umiejętności komunikowania się u dzieci i dorosłych z szeroko pojętymi zaburzeniami uczenia się oraz zaburzeniami rozwojowymi.
PYRAMID EDUCATIONAL CONSULTANTS OF POLAND.
Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu oraz stosowaniu PECS.:
  • zdobycie umiejętności oraz niezależności w porozumiewaniu się,
  • zredukowanie niepoprawnego zachowania,
  • nauka Twojego dziecka/ucznia inicjowania i rozwijania społecznych umiejętności komunikacji,
  • zobaczysz: jak to działa w praktyce, prezentacje na żywo, przykłady video i okazje do praktyki,
  • rodzice: zostają liderami w edukacji swojego dziecka,
  • profesjonaliści: zdobywają bezcenną wiedzę oraz umiejętności, które wykorzystują np. w pracy w szkole, w przedszkolu.
  • odpowiedź na pytanie ,,dlaczego ?” zachowanie występuje jako droga do rozwiązania problemów,
  • zdobywasz inspirację oraz odpowiedzi na wszystkie pytania u naszych wykwalifikowanych konsultantów.
Prowadzący szkolenie: Magdalena Kaźmierczak, Marek Kaźmierczak.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Szkolenie Podstawowe PECS odbędzie się 16-17 kwietnia 2016r. w Giżycku ul. Dąbrowskiego 15, sala nr 17.
Czas trwania : 16.04. 22016r. – sobota – 8.45-16.30
                         17.04.2016r. – niedziela- 9.00-16.30
Informacje na temat szkolenia- tel. (87) 429 29 09;   tel. kom. 696 957 604

Dane do przelewu:
FUNDACJA „CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU OSOBISTEGO”
MONIUSZKI 24, 11-500 GIŻYCKO
Numer rachunku: 54 1240 5787 1111 0010 2640 0353
Proszę o dokonanie wpłaty najpóźniej do 30 marca 2016 roku. Skan podpisanego formularza zgłoszeniowego proszę przesłać na adres: fcdiro@op.pl 
 W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie po 30 marca 2016r., uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu oraz zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od organizatora warsztatu. Nieobecność uczestnika na warsztacie bez uprzedniego poinformowania, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.