Szkolenie – ,,Seksualność dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”

seksualnośćDnia 9 marca 2016 r. odbędzie się szkolenie – na temat:
,,Seksualność dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
Czas trwania : 5 godzin dydaktycznych.
Rozpoczęcie o godz. 12.00      
Koszt 150 zł / 1 os.,
Miejsce zajęć: Giżycko, ul. Moniuszki 24
Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Osoba prowadząca szkolenie: dr Izabela Fornalik – pedagog specjalny i edukator seksualny, wieloletni praktyk w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
i autystycznych, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności.

Dane do przelewu:
FUNDACJA „CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU OSOBISTEGO”
MONIUSZKI 24, 11-500 GIŻYCKO
Numer rachunku: 54 1240 5787 1111 0010 2640 0353
Proszę o dokonanie wpłaty najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Skan podpisanego formularza zgłoszeniowego proszę przesłać na adres: fcdiro@op.pl 
 W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 3 dni przed warsztatem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu oraz zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od organizatora warsztatu. Nieobecność uczestnika na warsztacie bez uprzedniego poinformowania, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.