,,Problem ubezwłasnowolnienia pełnoletnich dzieci”

paragraf16 marca 2016r. (środa) w godzinach 10.00-12.00 odbędzie się spotkanie w ramach działalności Klubu Rodziców przy Niepublicznym Zespole Placówek Oświatowych oraz Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym PSOUU Koło w Giżycku. Miejsce zebrania – Giżycko, ul. Dąbrowskiego 15, sala nr 17. Tematyka: -,,Problem ubezwłasnowolnienia pełnoletnich dzieci” – spotkanie z sędzią Sądu Rejonowego w Giżycku.

Zapraszamy !

Dyrekcja NZSPO, NTPP                                       Rada Rodziców NZSPO