Wiosenne kwiaty

Wiosenne Kwiaty - PSONI Koło w Giżycku
18 marca 2016r. dzieci z Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Giżycku sadziły wiosenne kwiaty.
Na początku zajęć oglądały ilustracje przedstawiające kolejne etapy sadzenia roślin, następnie samodzielnie wsypały ziemię do doniczek, posadziły cebulki oraz podlały. Wszystkie dzieci wykazały się umiejętnością organizacji pracy, starannością oraz zaradnością.