ZAPYTANIE OFERTOWE „VIII Giżycki Indywidualno – Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych połączony z żeglowaniem”

logo_PFRON_2011_rZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie udzielenie zamówienia na usługi w ramach projektu pn. „VIII Giżycki Indywidualno – Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych połączony z żeglowaniem” dotyczące:
1)  zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania dla Uczestników/Uczestniczek Turnieju,
2)    
zorganizowania żeglowania dla Uczestników/Uczestniczek Turnieju

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku jako podmiot realizujący projekt pn. „VIII Giżycki Indywidualno – Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych połączony z żeglowaniem” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – umowa nr ZZO/000158/14/D z dnia 26 kwietnia 2016r., zwraca się z prośbą o wycenę zamówienia polegającego na: 1) zapewnieniu wyżywienia i zakwaterowania dla Uczestników/Uczestniczek Turnieju, 2) zorganizowaniu żeglowania dla Uczestników/Uczestniczek Turnieju w projekcie „VIII Giżycki Indywidualno – Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych połączony z żeglowaniem”.

Zapytanie ofertowe w załączniku.

Zapytanie ofertowe PSOUU Giżycko do pobrania

Arkadiusz Marcisz

tel. 692 915 979