Warsztaty kompetencji społecznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 2016

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. realizuje projekt pn. „Warsztaty kompetencji społecznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Głównym celem zadania jest zwiększenie możliwości aktywnego włączenia się w życie społeczne 15 osób w wieku od 10 do 17 lat ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wsparcie skierowane do Beneficjentów/tek zadania podzielone zostało na 4 bloki tematyczne: I – Warsztaty plastyczne, II – Trening samodzielności, III – Praca w zespole, V – Organizowanie czasu wolnego.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

pfronwarmia

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego