styczeń 2017

Powiat Giżycki – „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” 2017

Powiat Giżycko Herb

Od 22 maja 2017 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku rozpoczęło realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”. Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z wizyt/konsultacji u lekarzy następujących specjalizacji: neurologii dziecięcej, rehabilitacji medycznej. Ponadto mogą uczestniczyć w terapiach logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i […]

Powiat Giżycki – „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” 2017 Read More »

Gmina Miłki – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2017

Gmina Miłki Herb

W terminie od 01 marca do 31 grudnia 2017 roku PSONI Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”. Zadanie umożliwia objęcie najmłodszych mieszkańców gminy Miłki (dzieci i młodzież) wielospecjalistyczną diagnozą i rehabilitacją. Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z wizyt u lekarzy następujących specjalizacji: psychiatrii dzieci

Gmina Miłki – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2017 Read More »

Miasto Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka” 2017

Gmina Miejska Giżycko Herb

W terminie od 01 lutego do 31 grudnia 2017 roku giżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka”. Zadanie umożliwia objęcie mieszkańców Giżycka diagnozą i konsultacjami lekarskimi oraz rehabilitacją ruchową realizowaną w formie 15 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych. Zadanie skierowane jest do mieszkańców Giżycka (dzieci, młodzież, osoby dorosłe)

Miasto Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka” 2017 Read More »

,,WARSZTATY PLASTYCZNE Z ASTRĄ czyli jak pokolorować świat dziecka”

Dnia 9 lutego 2017 r. odbędą się: „ASTRA inspiruje, czyli jak pokolorować świat dziecka” Koordynator: Martyna Boniewska ,,WARSZTATY PLASTYCZNE Z ASTRĄ czyli jak pokolorować świat dziecka” Czas trwania : 2 godziny. Rozpoczęcie o godz. 14.30 , zakończenie 16.30.       Bezpłatne,  koordynator: Martyna Boniewska Miejsce zajęć –Giżycko, ul. Moniuszki  24 (Szklanka). Sposób zgłaszania uczestnictwa: Osobiście: lista znajduje

,,WARSZTATY PLASTYCZNE Z ASTRĄ czyli jak pokolorować świat dziecka” Read More »

Gmina Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie gminy Giżycko” 2017

Gmina Giżycko

W okresie od 01 lutego do 31 grudnia 2017 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie gminy Giżycko”. Zadanie umożliwia objęcie mieszkańców gminy Giżycko (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) posiadających schorzenia narządu ruchu różnego pochodzenia, diagnozą i konsultacjami lekarskimi oraz

Gmina Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie gminy Giżycko” 2017 Read More »