SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIE !!!

JEST JESZCZE MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA SIĘ NA :Warsztaty doskonalenia nauczycieli nt. „Zastosowanie koncepcji wychowania muzycznego Carla Orffa w edukacji i terapii dzieci”.
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZĘ O JAK NAJSZYBSZY KONTAKT !!!!!!!

Termin: – 11 marca 2017r

Czas trwania : od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych).

Koszt : 200 zł / 1 os.

Miejsce zajęć –Giżycko, ul. Moniuszki 24 (Szklanka).

Sposób zgłaszania uczestnictwa:

Telefoniczne: 506683258; 696957604

lub e-mail: arekmarcisz@op.pl

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Warsztaty doskonalenia nauczycieli

www.szkolagizycko.pl

www.psouugizycko.pl

www.przedszkolegizycko.pl

Wpłata na konto: 54124057871111001026400353

Osoba prowadząca szkolenie: Anna Sokołowska- Szumowska – nauczycielka muzyki i plastyki w SOSW nr 9 w Warszawie. Ukończyła nauczanie początkowe i oligofrenopedagogikę w WSP w Kielcach oraz Studium Wychowania Muzycznego wg koncepcji Carla Orffa w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i Sztukę (plastykę i muzykę) w Uniwersytecie Warszawskim. Od 24 lat prowadzi warsztaty muzyczne dla nauczycieli m.in. na UW w Warszawie, APS w Warszawie, WSH w Pułtusku, IBE w Warszawie, UKSW w Warszawie. Od 26 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie (obecnie w SOSW nr 9 w Warszawie). Ponadto przez 14 lat prowadziła rytmikę w przedszkolach. Współpracuje z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Carla Orffa.
CELE:
1. Ukazanie możliwości wykorzystywania muzyki w uzyskaniu optymalnego poziomu funkcjonowania dziecka, usprawniania, korygowania i kompensowania zaburzonych funkcji oraz wspomagania rozwoju jego zdolności i zainteresowań.
2. Zapoznanie ze sposobami wykorzystywania różnych form działalności muzycznej dzieci (ruchu do muzyki, śpiewu, słuchania muzyki, gry na instrumentach perkusyjnych, tworzenia muzyki elementarnej) oraz inscenizacji muzycznych w edukacji i terapii.
TEMATYKA ZAJĘĆ:
– zabawy, piosenki i układy taneczne i ruchowe integrujące dzieci;
– zabawy z ciszą i dźwiękami;
– ćwiczenia pozwalające dzieciom utrwalać schemat ciała oraz poznawać jego ruchowe i muzyczne możliwości (gestodźwięki);
– metodyka nauczania i utrwalania piosenek oraz układów ruchowych i tanecznych (w tym metodyka umuzykalniania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem);
– wykorzystywanie różnorodnych przedmiotów i rekwizytów do zabaw muzyczno – ruchowych oraz przedstawień muzycznych ;
– zabawy, piosenki, tańce i teatrzyki tematycznie związane z powitaniem wiosny i Świętami Wielkanocnymi
Uczestnicy warsztatów nie muszą posiadać uzdolnień muzycznych ani przygotowania muzycznego. Wymagany jest wygodny strój sportowy, buty na zmianę i chęci do zabawy

Organizator – Polskie Towarzystwo Muzyczne Carla Orffa oraz Fundacja ,,Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego w Giżycku