Zaświadczenie o udziale w konferencji „Autyzm – Diagnoza i co dalej…?”

certyfikatUdział w konferencji jest BEZPŁATNY !!! Otrzymanie zaświadczenia o udziale w konferencji jest płatne.

Koszt: 50 zł/ 1 osoba

Dane do przelewu:

FUNDACJA „CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU OSOBISTEGO”

MONIUSZKI 24, 11-500 GIŻYCKO

Numer rachunku: 54 1240 5787 1111 0010 2640 0353

W dniu konferencji nie będzie możliwości wpłacenia pieniędzy za certyfikat. Będą tylko wydawane certyfikaty. Skan potwierdzenia przelewu proszę przesłać na adres: arekmarcisz@op.pl z nazwiskami osób dla których ma być wystawiony certyfikat.

Placówki, które potrzebują fakturę, proszę również o przesłanie danych na e-mail arekmarcisz@op.pl