INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU K. JOHANSENA

Slajd1

O metodzie

Twórcą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IAS) jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. W swojej pracy K. Johansen oparł się na doświadczeniach i badaniach naukowych Christiana A. Volfa. Jest to metoda wspomagająca, rekomendowana przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester.

Metoda ta jest z powodzeniem od wielu lat wykorzystywana miedzy innymi w Niemczech,  Skandynawii, Wielkiej Brytanii i USA.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena bazuje na wywiadzie, badaniu audiometrii tonalnej (badanie monauralne i binauralne), testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym oraz badaniu lateralizacji .

Program terapeutyczny w formie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez ok 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 6 – 8 tygodni (w zależności od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Terapia Johansena kończy się stopniowo poprzez zmniejszanie liczby dni  i skracanie czasu słuchania utworów. Program stymulacji trwa 8 -18 miesięcy., u dzieci najczęściej terapia kończy się po10 miesiącach.

Metoda jest kierowana do dzieci z:

 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • nieprawidłową artykulacją,
 • autyzmem,
 • problemami z koncentracją uwagi,
 • nadpobudliwością,
 • problemami z czytaniem i pisaniem,
 • problemami ze słuchaniem i rozumieniem wypowiedzi,
 • dysleksją,
 • nadwrażliwością na dźwięki,
 • niską samoeceną,
 • problemami w nawiązywaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji społecznych.

Zalety metody:

 • poprzedzona szczegółową diagnozą,
 • systematycznie monitorowane postępy w trakcie terapii,
 • trening jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb dziecka,
 • dzięki krótkim, a czestym sesjom efekt terapii jest trwalszy,
 • terapia prowadzona jest w domu – środowisku znanym i przyjaznym dziecku, jednocześnie nie trzeba ponosić kosztów dojazdu do placówki.

Cennik

Diagnoza rozszerzona rozpoczynająca trening (wywiad, badanie audiometryczne monauralne i binauralne, test dychotyczny, badanie lateralizacji, opracowanie wyników) 250 zł
Diagnoza uproszczona rozpoczynająca trening ( wywiad, badanie lateralizacji, opracowanie wyników) 200 zł
Diagnoza rozszerzona międzyetapowa (wywiad, badanie audiometryczne monauralne i binauralne, test dychotyczny, opracowanie wyników) 250 zł
Diagnoza uproszczona międzyetapowa (wywiad, opracowanie wyników) 200 zł
Przygotowanie płyty CD (program standardowy) 120 zł
Przygotowanie płyty CD (program zindywidualizowany) 160 zł
Konsultacja bezpłatna

Terapeuci

Monika Ciołek – oligofrenopedagog, surdopedagog, certyfikowany provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS)

tel. 516325366

Paulina Obrał – psycholog, certyfikowany provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS)

tel. 501597521