Gmina Miłki – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2018

Gmina Miłki Herb

W okresie od 01 lutego do 31 grudnia 2018 roku PSONI Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży                                       z zaburzonym rozwojem”.

Zadanie umożliwia objęcie najmłodszych mieszkańców gminy Miłki (dzieci i młodzież) wielospecjalistyczną diagnozą i rehabilitacją.

Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z wizyt u lekarzy następujących specjalizacji:

  • psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • psychiatrii,
  • neurologii dziecięcej,
  • rehabilitacji medycznej.

Ponadto mogą uczestniczyć w terapiach:

  • logopedycznych,
  • pedagogicznych,
  • psychologicznych,
  • rehabilitacji ruchowej.

Terapie prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI   Koło w Giżycku.

Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miłki