Gmina Giżycko – „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie gminy Giżycko” 2018

Gmina Giżycko

W okresie od 01 lutego do 31 grudnia 2018 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie gminy Giżycko”.

Zadanie umożliwia objęcie mieszkańców gminy Giżycko (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) posiadających schorzenia narządu ruchu różnego pochodzenia, diagnozą i konsultacjami lekarskimi oraz rehabilitacją ruchową realizowaną w formie 15 – dniowych turnusów rehabilitacyjnych.

W realizację zadania zaangażowani są doświadczeni pracownicy PSONI Koło w Giżycku, w tym:

  • lekarz rehabilitacji medycznej odpowiedzialny za przeprowadzenie diagnozy i konsultacji lekarskich oraz
  • trzech wykwalifikowanych fizjoterapeutów realizujących 15 – dniowe turnusy rehabilitacyjne.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Giżycko