luty 2018

Organizacja szkoleń zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w projekcie „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI”

Centrum dzwoni

 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na II część usługi dotyczącej organizacji szkoleń zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w projekcie „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI”  zobacz zapytanie ofertowe formularz_ofertowy oswiadczenie

Organizacja szkoleń zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w projekcie „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI” Read More »

Przetarg nieograniczony – Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu dla potrzeb PSONI Koło w Giżycku

„Zakup (dostawę) fabrycznie nowego autobusu do przewozu 22 pasażerów + 1 kierowca, z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim przeznaczonego dla potrzeb Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku (PSONI Koło w Giżycku) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA: Informacja o udzieleniu zamówienia: bzp0.portal.uzp.gov.pl_index.php_ogloszenie=show&pozycja=106856&rok=2014-03-28 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Informujemy, że

Przetarg nieograniczony – Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu dla potrzeb PSONI Koło w Giżycku Read More »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku: Rozbudowa siedziby PSONI KOŁO w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowanie ze środków UE w ramach osi priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” w ramach działania 9.2 „Infrastruktura socjalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie o

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Read More »

Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 2018

Gmina Miejska Giżycko Herb

Od 01 kwietnia 2018 roku giżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Zadanie skierowane jest do 40 najmłodszych mieszkańców naszego miasta korzystających z usług medycznych świadczonych w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez PSONI Koło w Giżycku. Realizowane

Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 2018 Read More »