Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 2018

Gmina Miejska Giżycko Herb

Od 01 kwietnia 2018 roku giżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Zadanie skierowane jest do 40 najmłodszych mieszkańców naszego miasta korzystających z usług medycznych świadczonych w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez PSONI Koło w Giżycku.

Realizowane zadanie umożliwia objęcie dzieci i młodzieży:

  • specjalistyczną opieką lekarską przez lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychiatrii,
  • wielospecjalistyczną diagnozą funkcjonalną prowadzoną przez psychologa, pedagoga i logopedę (w przypadku dzieci, u których istnieje podejrzenie zaburzeń ze spektrum autyzmu),
  • terapią pedagogiczną, psychologiczną.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko