Przetarg nieograniczony – Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu dla potrzeb PSONI Koło w Giżycku

„Zakup (dostawę) fabrycznie nowego autobusu do przewozu 22 pasażerów + 1 kierowca, z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim przeznaczonego dla potrzeb Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku (PSONI Koło w Giżycku)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA:

Informacja o udzieleniu zamówienia: bzp0.portal.uzp.gov.pl_index.php_ogloszenie=show&pozycja=106856&rok=2014-03-28

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY –

Informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niegranicznego na „Zakup (dostawę) fabrycznie nowego autobusu do przewozu 22 pasażerów + 1 kierowca, z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim przeznaczonego dla potrzeb Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku (PSOUU Koło w Giżycku) został wyłoniony wykonawca.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
– zobacz

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający przytacza treść zapytań na podstawie art.38 ust.2 ustawy PZP

Pytania i odpowiedzi do ogloszenia nr. 40549 – 2014

Zakup (dostawa) fabrycznie nowego autobusu do przewozu 22 pasażerów + 1 kierowca, z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim przeznaczonego dla potrzeb Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku (PSOUU Kolo w Giżycku)

Załączniki:

Ogłoszenie BZP 40549-2014-1
PSOUU Gizycko SIWZ


zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_autobus2

zalacznik_nr_2_opis_przedmiotu_oferowanego_autobus2
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_z_art_22_autobus2
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_z_art_24_autobus2
zalacznik_nr_5_umowa_autobus2
zalacznik_nr_6_osw_o_przynaleznosci_autobus2
zalacznik_nr_7_osw_ar_24_ust_1pkt_2_autobus2
zalacznik_nr_8_autobus2