„Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku (PSONI Koło w Giżycku) realizuje projekt pn.: „Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych” w ramach Osi Priorytetowej 9 – ”Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działania 9.2 – „Infrastruktura socjalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata […]

„Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych” Read More »