Gmina Miejska Kętrzyn – „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” 2019

Gmina Miejska Kętrzyn herb

W okresie od 01 lutego do 30 czerwca 2019 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem”.

Zadanie skierowane jest do mieszkańców Kętrzyna (dzieci i młodzież) korzystających z usług medycznych w PSONI Koło w Giżycku.

Dzieci i młodzież uczestniczące w zadaniu mogą skorzystać z:

  • specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej,
  • wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej,
  • rehabilitacji ruchowej.

Prowadzone są także instruktaże dla rodziców/opiekunów.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kętrzyn