Gmina Miejska Giżycko – „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 2019

Gmina Miejska Giżycko Herb

Od 01 lutego 2019 roku giżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Zadanie skierowane jest do 65 najmłodszych mieszkańców naszego miasta korzystających z usług świadczonych w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez PSONI Koło w Giżycku.

Realizowane zadanie umożliwia objęcie dzieci i młodzieży:

  • specjalistyczną opieką lekarską przez lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychiatrii,
  • wielospecjalistyczną diagnozą funkcjonalną prowadzoną przez psychologa, pedagoga i logopedę (w przypadku dzieci, u których istnieje podejrzenie zaburzeń ze spektrum autyzmu),
  • terapią pedagogiczną, psychologiczną.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko