Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego – „Aktywni w życiu społecznym”

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2019 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Aktywni w życiu społecznym”

Głównym celem zadania jest zwiększenie możliwości aktywnego włączenia się w życie społeczne 6 dzieci (5 – 8 lat) ze zdiagnozowanym niedosłuchem lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wsparcie skierowane do Beneficjentów zadania podzielone zostało na cztery bloki tematyczne:

  • I – warsztaty kulinarne,
  • II – warsztaty plastyczno – ceramiczne,
  • III – praca w zespole, w tym : zajęcia sportowe, gry edukacyjne, wyjścia do miejsc użyteczności publicznej,
  • IV – inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego, w tym: wizyta w schronisku dla kotów, w Ochotniczej Straży Pożarnej, sprzątanie lasu.

Wszystkie zajęcia realizowane są w formie grupowej.

 

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

 

 

 

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego