sierpień 2020

Rehabilitacja 25 plus

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku w roku szkolnym 2020/2021 realizuje pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W projekcie uczestniczy 3 absolwentów Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzonej przez PSONI Koło w Giżycku.Realizowane formy wsparcia: Trening czystości i higieny Trening samodzielności i zaradności życiowej …

Rehabilitacja 25 plus Czytaj więcej >>