Rehabilitacja 25 plus

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku w roku szkolnym 2020/2021 realizuje pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W projekcie uczestniczy 3 absolwentów Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzonej przez PSONI Koło w Giżycku.
Realizowane formy wsparcia:

Trening czystości i higieny

Trening samodzielności i zaradności życiowej

Trening organizowania czasu wolnego – kółka zainteresowań

Warsztaty stymulujące rozwój poznawczy i społeczno – emocjonalny

Zajęcia ruchowe

Zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej