październik 2020

Warsztaty stymulujące rozwój poznawczy i społeczno–emocjonalny

Cel wsparcia: Rozwój procesów poznawczych. Usprawnienie funkcji psychomotorycznych. Rozwój sfer dotyczących kontaktów interpersonalnych oraz komunikacji międzyludzkiej. Poprawa współdziałania oraz odpowiedzialności za członków grupy. Nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami. Poprawa w zakresie reagowania w trudnych sytuacjach życiowych. Pobudzenie motywacji do podejmowania aktywności społecznej. Wzmocnienie samooceny oraz wiary we własne siły.   Poruszane podczas warsztatów zagadnienia […]

Warsztaty stymulujące rozwój poznawczy i społeczno–emocjonalny Read More »

Trening samodzielności i zaradności życiowej

Cel wsparcia: Zwiększenie samodzielności podczas wykonywania czynności dnia codziennego. Utrwalanie nawyków higienicznych i żywieniowych. Usprawnienie motoryki małej, w tym: sprawności manipulacyjnej, precyzji ruchów dłoni, zręczności. Nabycie/rozwój praktycznych umiejętności manualnych. Rozwój koordynacji wzrokowo – ruchowej. Nabycie i rozwój logicznego planowania czynności. Nabycie i rozwój umiejętności gospodarowania budżetem domowym. Nabycie umiejętności poruszania się po nieznanym terenie. Rozwinięcie

Trening samodzielności i zaradności życiowej Read More »

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”   Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku pozyskało środki finansowe na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. Środki finansowe pochodzą z projektu grantowego

Read More »

Trening organizowania czasu wolnego – kółka zainteresowań

Cel wsparcia:  Rozwój zainteresowań. Nabycie umiejętności celowego organizowania czasu wolnego. Rozwój naśladownictwa. Poprawa współdziałania oraz odpowiedzialności za członków grupy. Zwiększenie samooceny i wiary we własne możliwości.   Uczestnicy programu mają możliwość udziału w następujących kółkach zainteresowań: plastyczno – techniczne, teatralne, krawieckie

Trening organizowania czasu wolnego – kółka zainteresowań Read More »

Trening czystości i higieny

Cel wsparcia: Wypracowanie nawyku systematycznego dbania o higienę osobistą. Utrwalenie zasad z zakresu higieny osobistej. Wdrożenie do dbałości o wygląd zewnętrzny. Nabycie/rozwój praktycznych umiejętności manualnych niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych. Wypracowanie nawyku systematycznego dbania o ład i porządek w otoczeniu. Poznanie preparatów czyszczących oraz środków do higieny osobistej, a także zasad obowiązujących podczas ich stosowania.

Trening czystości i higieny Read More »

Elektrostymulacja podniebienia miękkiego, warg i języka

Terapia ta jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Zabieg elektrostymulacji dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi. Polega on na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie podniebienia miękkiego lub języka w celu usprawnienia ich funkcji. Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie. Zabieg pobudza do pracy

Elektrostymulacja podniebienia miękkiego, warg i języka Read More »