Trening czystości i higieny

Cel wsparcia:

  1. Wypracowanie nawyku systematycznego dbania o higienę osobistą.
  2. Utrwalenie zasad z zakresu higieny osobistej.
  3. Wdrożenie do dbałości o wygląd zewnętrzny.
  4. Nabycie/rozwój praktycznych umiejętności manualnych niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych.
  5. Wypracowanie nawyku systematycznego dbania o ład i porządek w otoczeniu.
  6. Poznanie preparatów czyszczących oraz środków do higieny osobistej, a także zasad obowiązujących podczas ich stosowania.

Prowadzone są dwa rodzaje treningów:

  1. Trening dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą
  2. Trening dbałości o czystość w otoczeniu