Trening organizowania czasu wolnego – kółka zainteresowań

Cel wsparcia: 

  1. Rozwój zainteresowań.
  2. Nabycie umiejętności celowego organizowania czasu wolnego.
  3. Rozwój naśladownictwa.
  4. Poprawa współdziałania oraz odpowiedzialności za członków grupy.
  5. Zwiększenie samooceny i wiary we własne możliwości.

 

Uczestnicy programu mają możliwość udziału w następujących kółkach zainteresowań:

  • plastyczno – techniczne,
  • teatralne,
  • krawieckie