Zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej

Cel wsparcia:

  1. Określenie potrzeb zawodowych uczestników.
  2. Wypracowanie i wzmocnienie kluczowych umiejętności społeczno – zawodowych uczestników.
  3. Zwiększenie umiejętności aktywnego i samodzielnego poruszania się po rynku pracy.
  4. Podniesienie kompetencji zawodowych uczestników.
  5. Zwiększenie motywacji uczestników do podjęcia aktywności zawodowej.

Zajęcia realizowane są w formie:

a) teoretycznej

  • warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy,
  • warsztaty z zakresu umiejętności społecznych i podnoszenia kompetencji życiowych,b) praktycznej

Celem zajęć jest nabywanie praktycznych umiejętności oraz weryfikacja predyspozycji zawodowych uczestników.