„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”


 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku pozyskało środki finansowe na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Środki finansowe pochodzą z projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

PSONI Koło w Giżycku pozyskało środki finansowe w wysokości:

– 20 412,00 zł – w związku z realizacją, na podstawie umowy z PFRON, zadania zlecanego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami pn. „Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych III”;

– 6 804,00 zł – w związku z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej.