Trening samodzielności i zaradności życiowej

Cel wsparcia:

 1. Zwiększenie samodzielności podczas wykonywania czynności dnia codziennego.
 2. Utrwalanie nawyków higienicznych i żywieniowych.
 3. Usprawnienie motoryki małej, w tym: sprawności manipulacyjnej, precyzji ruchów dłoni, zręczności.
 4. Nabycie/rozwój praktycznych umiejętności manualnych.
 5. Rozwój koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 6. Nabycie i rozwój logicznego planowania czynności.
 7. Nabycie i rozwój umiejętności gospodarowania budżetem domowym.
 8. Nabycie umiejętności poruszania się po nieznanym terenie.
 9. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych.
 10. Nabycie/rozwój poczucia odpowiedzialności za siebie oraz za otoczenie.
 11. Wzmocnienie samooceny.
 12. Zwiększenie motywacji oraz wiary we własne możliwości.

 

W ramach treningu samodzielności i zaradności życiowej prowadzone są:

 • zajęcia kulinarne,
 • samoobsługa,
 • trening efektywnego zarządzania budżetem domowym,
 • funkcjonowanie w środowisku.