Zajęcia ruchowe

Cel wsparcia: Uaktywnienie fizyczne. Zwiększenie wydolności fizycznej. Poprawa koordynacji ruchowej. Wzmocnienie siły mięśniowej. Popularyzacja sportu i zajęć ruchowych wśród uczestników. Kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego. Zwiększenie świadomości korzystnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i kondycję człowieka. Formy prowadzonych zajęć ruchowych: gimnastyka, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, tańce integracyjne, zabawy muzyczno – ruchowe.