Gmina Miejska Giżycko – „Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa” 2021

Gmina Miejska Giżycko Herb

W okresie od 01 lutego do 31 grudnia 2021 roku giżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa”.

Zadanie umożliwia objęcie najmłodszych mieszkańców Giżycka (dzieci i młodzież) wielospecjalistyczną terapią i rehabilitacją.

W zadaniu mogą uczestniczyć dzieci korzystające z usług medycznych świadczonych w PSONI Koło w Giżycku.

Uczestnicy zadania mają możliwość skorzystania z:

  • terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej,
  • rehabilitacji ruchowej,

prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI Koło w Giżycku.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko